Tuyển dụng

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm nhân tài - những người say mê công việc kiến tạo những cộng đồng có chất lượng sống cao hơn. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các quy hoạch sư, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà quản lý trẻ, những người có tư duy độc lập, tinh thần làm việc nhóm, chấp nhận thách thức và khao khát học hỏi để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Việt Nam.
Chính sách nhân lực tại Công ty Tư vấn Thanh Bình dựa trên niềm tin rằng thành công sẽ đến khi những ý tưởng mới được nuôi dưỡng trong một môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao tinh thần cầu thị và cơ hội cho mọi cá nhân. Công ty Tư vấn Thanh Bình nỗ lực để đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để nhân viên nâng cao chuyên môn và có cơ hội thăng tiến.


Quy định chung về tuyển dụng

• Hồ sơ tuyển dụng bao gồm CV và porfolio dưới dạng 1 file duy nhất với định dạng file phổ biến (pdf, doc, jpg). File gửi kèm trong email (nếu có) không vượt quá 4 MB.
• Hồ sơ tuyển dụng ghi rõ vị trí ứng tuyển và gửi về email info@tbc.vn hoặc địa chỉ văn phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc văn phòng Tp. Biên Hòa.
Cơ hội thực tập cho sinh viên

Công ty Tư vấn Thanh Bình luôn mở rộng cửa cho các sinh viên đại học và cao học thực tập. Các thực tập sinh sẽ tham gia vào những hạng mục công việc khác nhau của một dự án phát triển đô thị và được trả thù lao tương xứng với đóng góp trong quá trình thực tập.
Các trường đại học và cá nhân muốn tham gia vào chương trình thực tập tại Công ty Tư vấn Thanh Bình xin liên hệ: info@tbc.vn

Các vị trí đang tuyển dụng